01/01/2021

Onze visie: het gaat over moed

Als echte oplossingen en innovatie uitblijven
Veel organisaties worstelen met problemen die maar niet opgelost worden. Het lijkt moeilijk om met complexiteit en de snelheid van ontwikkelingen om te gaan. Vaak wordt er gekozen voor niets doen, afwachten, halfbakken oplossingen en meer controle- en beheersmechanismen. Verantwoordelijkheden worden afgeschoven door ingewikkelde procedures te volgen. Kennis en ideeën en goed opgeleide mensen genoeg, maar duurzame oplossingen blijven uit.

Moed is de kritische succesfactuur van deze tijd
Vroeger was kennis een belangrijke succesfactor om te slagen, maar kennis is tegenwoordig bijna overal aanwezig of makkelijk te vinden. In de meeste organisaties weten hoogopgeleide mensen best wel wat er moet gebeuren om echte veranderingen te realiseren, en toch gebeurt het niet. Op een dieper niveau blijken bijna altijd angst en wantrouwen aan de basis van deze stagnatie te liggen.

De weg van angst naar moed en vrijheid
Er is geen betere richtingaanwijzer voor oplossing en aanpak van problemen dan eerst eens te kijken waar die angsten van mensen en organisaties precies in zit. Maar om daarmee serieus aan de slag te gaan, daar is moed voor nodig. Moed zet de hefboom in beweging die angst en wantrouwen omzet in vertrouwen, vrijheid en perspectief.

Bureau Driewerf heeft allerlei instrumenten en mensen om dat pad te lopen. Van trainingen en onderzoek tot innovatieve bijeenkomsten en advies. En dat levert resultaat op.