01/01/2021

Over onderzoek & nieuwe ideeën

De wereld verandert: ontwikkelingen gaan snel, complexiteit neemt toe en mensen zijn fundamenteel anders dan 25 jaar geleden. Oude manieren om zaken op te lossen werken niet meer of niet meer zo goed. Om toch te blijven ontwikkelen en stappen te blijven nemen, is het van belang dat er een goed beeld is van wat er in een organisatie speelt. Wat houdt mensen echt bezig? Wat zijn de zaken die maar steeds onder tafel blijven spelen? Waar moeten we de komende tijd aandacht aan besteden? Wat ging goed, maar vooral wat kan beter? Dan kan het nodig zijn om een onderzoek uit te laten voeren.

Onze uitgangspunten bij het doen van onderzoek:

 • We doen onderzoek dat er toe doet.
 • We gaan voor echt contact.
 • Alles mag op tafel, geen taboe wordt vermeden.
 • We denken dat alle menselijk gedrag ten diepste een positieve intentie heeft, ook al zijn de gevolgen soms ongewenst of desastreus.
 • We houden gesprekken die er toe doen.
 • Gesprekken mogen lastig en moeilijk zijn.
 • Ieder mens doet er toe. Niemand is een nummer.
 • Vertrouwelijkheid en integriteit zijn niet onderhandelbaar.
 • We vragen en bouwen committment aan de resultaten van ons onderzoek. Dat vraagt moed van alle betrokken partijen.

Onze manier van werken brengt onverwachte zaken aan het licht, die vaak op een onverwachte manier ruimte, kansen en ideeën geven. Zodat ontwikkeling en innovatie ineens wel mogelijk zijn, en mensen en organisatie in beweging komen.

Zowel bij kwantitatief als kwalitatief onderzoek gaan we op zoek naar wat er echt aan de hand is. Voorbeelden van onderzoek:

 • klanttevredenheidsonderzoek
 • draagvlakonderzoek
 • haalbaarheidsonderzoek
 • evaluaties
 • verkenningen
 • organisatie doorlichtingen
 • beleidsevaluaties