Open Space: iedereen denkt mee

In de winter en het voorjaar van 2017 heeft bureau Driewerf een tiental Open Space Workshops verzorgd voor het Werkplein Hart van Brabant in Etten-Leur. Deze organisatie is in de laatste jaren opgebouwd met mensen uit vijf verschillende gemeenten. Centraal stond de verdieping van de kernwaarden van het werkplein: Veilig, Eerlijk, Resultaatgericht en Samen. 

In tien bijeenkomsten van 2 uur hebben alle medewerkers meegedacht en geïnventariseerd wat aandacht vroeg als het ging om kernwaarden. Dat leverde tientallen pagina’s vol to do lijsten en aandachtspunten op. Uiteindelijk is er ook een kloek eindrapport verschenen met daarin onder andere alle ideeën en aandachtspunten verzameld.  

Deze aanpak met Open Space Workshops is om verschillende redenen bijzonder: 

  • geen top down beleidsontwikkeling, maar bottom up verzamelen van aandachtspunten;
  • innovatieve aanpak van complexe kwesties door crowd te laten meedenken; echt alle medewerkers hebben deelgenomen;
  • beperkte belasting van de organisatie, de bijeenkomsten namen maar 2 uur per persoon in beslag;
  • open space vorm heeft een strakke centrale vraag maar een losse vorm. Mensen konden in en uit lopen, kletsen, hun telefoon raadplegen tijdens de workshop. Past bij volwassen medewerkers en deze tijd. 
  • gebruik van natuurlijke rolverdeling in de groepen: creatieven, leiders, mensen die structureerden, probleemdenkers;
  • echte gesprekken en mogelijkheden om in een groep rustig van gedachten te wisselen;
  • volop tastbare resultaten in een buitengewoon korte tijd.

Meer weten? Neem contact op!