Onderzoek: Wat wil de burger?

De gemeente Baarn is bezig met een heroriëntatie op haar dienstverleningsconcepten. Uitgangspunt is de eigen kracht van burgers, en aanvullend daarop kijken wat nog aan ondersteuning valt toe te voegen. Om dit succesvol en passend bij de lokale situatie vorm te geven wilde de gemeente meer inzicht in de zelfredzaamheid van de burgers van Baarn. Daarom is 

in november en december van 2016 door bureau Driewerf een ongebruikelijk onderzoek uitgevoerd onder medewerkers en een aantal bezoekers van het stadskantoor. De insteek is deels gebaseerd op een aantal ideaaltypen van burgers. Tevens is gekeken naar tevredenheid van de burgers met een aantal aspecten van de dienstverlening van enkele teams van de gemeente. In het onderzoek zijn zowel inwoners als medewerkers van de gemeente betrokken.

 

Door de relatief kleine respons is het niet mogelijk om in steen gehouwen uitspraken te doen, maar er zijn interessante uitkomsten. Zo lijken ouderen, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, volop gebruik te maken van internet om informatie op te zoeken. En zowel oudere als jongere mensen willen uiteindelijk het allerliefst een mens spreken als er ingewikkelde dingen geregeld moeten worden. Dus ook de internet-generatie heeft in bepaalde gevallen een voorkeur voor contact van mens tot mens. In een bredere context lijkt het erop dat een aantal onderdelen van de dienstverlening naar burgers op digitale wijze kan gaan plaatsvinden, en dat met name die aspecten overblijven die vragen om menselijke creativiteit en persoonlijk contact. Meer weten? Neem contact met ons op.