Het nieuwe gezicht van materiaal-innovatie

Vrijdagochtend: een ontbijtbijeenkomst over innovatief en duurzaam materiaalgebruik en onderzoek. Twee prijswinnende onderzoekers geven in een internationaal gezelschap een presentatie over hun werk. De een is probleemgericht aan de slag gegaan, de ander deed fundamenteel onderzoek vanuit een persoonlijke nieuwsgierigheid. De onderzoekers zetten volop nieuwe technologieën in (3D Printing, nieuw textiel), zorgen voor kruisbestuiving tussen verschillende onderzoeksdisciplines en gebruiken persoonlijke ervaringen om hun onderzoek meer maatschappelijke betekenis te geven. Hun onderzoek leverde bruikbare resultaten op vol mogelijkheden voor product- en procesinnovatie. De maatschappelijke impact van hun werk kan groot zijn en heeft de potentie om het leven van duizenden (zo niet miljoenen) mensen raken. Beide onderzoekers hebben een New Materials Award gewonnen voor hun onderzoek.

De inhoud van het laat ik even voor wat het is. Wat ik wil benadrukken: beide onderzoekers waren jonge vrouwen van nog geen dertig. Welbespraakt en ontspannen met lang blond haar in fel gekleurde jurken. Innovatie is allang geen zaak meer van alleen introverte ingenieurs die in afgesloten laboratoria geheimzinnig werk doen. Wie zich verdiept in het Nederlandse topsectorenbeleid of op bijeenkomsten van de Kamer van Koophandel komt, zou misschien nog denken dat innovatie een zaak is van vijftigers in een pak. Het tegendeel is inmiddels waar. De samenleving verandert, net zoals diegenen die de wereld vormgeven. Keep up or give up.

Julia Veldhuijzen en Roos Meerman; gezien op 27 maart jl. bij Broeinest in Eindhoven. 

http://www.broeinest.nl/events/breakfastbroeinest/