Trends: grondstof-vernieuwing

In de hele wereld staat grondstofschaarste hoog op de agenda. Voor de maakindustrie dreigt op korte termijn bijvoorbeeld een tekort aan verschillende mineralen en metalen. Water en voeding worden steeds moeilijker te krijgen terwijl de wereldbevolking hard groeit. Landelijke overheden en industrieën proberen op verschillende manieren daarop in te spelen. Voorraadvorming, alternatieve aanbieders van grondstoffen zoeken en zuiniger produceren bijvoorbeeld. Het valt me op dat op de Dutch Design Week veel bedrijven, onderwijsinstellingen en designers bezig zijn met ontwikkelen van alternatieve grondstoffen en productiemethoden. Op de Graduation Show van de Design Academy waren studenten onder andere bezig met voorwerpen van mais, brandnetels als grondstof voor textiel en insecten als alternatieve voedingsbron. Daarbij werd volop de maatschappelijke en culturele context betrokken.

In het klokgebouw is verder de tentoonstelling Mind the Step te zien, met het werk van de TU Eindhoven en aanverwante instituten en van het Design United (3TU Research Centre). Een combinatie van techniek, onderzoek en design. Zo zag ik vandaag onder andere duurzaam staalvezelbeton, hoe algen gebruikt kunnen worden om stoffen te verven, hoe schimmels in mallen tot bruikbare voorwerpen kunnen groeien en natuurlijke alternatieven voor plastic. In vergelijking met andere landen, met name buiten Europa, loopt Nederland flink achter bij de ontwikkeling en samenwerking rondom schaarse grondstoffen. De Dutch Design Week biedt dit jaar absoluut allerlei kansen en mogelijkheden om daar mee aan de slag te gaan.