Blog van Marianne

De website www.driewerf.nl heeft een zusje: www.mariannedriessen.nl. Op deze site fotografeert en schrijft Marianne Driessen over wat haar opvalt, inspireert en ergert. Het zijn korte artikelen over kunst, trends en filosofie. Het gaat over tentoonstellingen, boeken, performances of wat maar relevant is. De inzichten, gesignaleerde trends en aandachtspunten uit de blogs worden in dialoog met andere mensen en organisaties verwerkt en vertaald naar het zakelijke aanbod van bureau Driewerf. Kruisbestuiving en inspiratie! Voel je vooral vrij om te reageren of om deze artikelen te delen!

Vormgeefster Marloes van Dijk van Studio Daad uit den Bosch heeft de inrichting en vormgeving van beide websites nauw bij elkaar laten aansluiten. Zo is de onderlinge verwantschap duidelijk!